-Black Swan- 🖤🦢🖤

1 / 6

我已經深深的中毒啦~好好聽🥺編舞也超讚👍🏻 我不知道看這個舞台已經多少次了~~聽不膩也看不膩啊💜

🎶Do your thang
Do your thang
Do your thang with me now
Whats my thang
Whats my thang,tell me now
Tell me now yeah yeah yeah yeah🎶👩🏻‍🎤

#BlackSwan 🖤 #BTS #🎤😮~

(我就是私心田柾國啊😆 沒啦~我都愛💜

我是廣告,請往下繼續閱讀