PopDaily
波波黛莉
開啟APP

Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn

地址

01 Công xã Paris, Bến Nghé

網路資料

Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những công trình kiến trúc độc đáo của Sài Gòn,

點我解鎖,查看附近精選地點
發文打卡,你也會在這出現喔!
  • 收藏